fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
a Kamil852: Jaką siłą musi działać lokomotywa aby pociąg o masie 600t nabrał prędkości v=72 km/h po upływie czasu t= 5min. Opory ruchu pominąc
18 lis 17:48
'Leszek: M = 600000 kg v= 72 km/h = 20 m/s t= 5 min = 300 s F= M a = Mv/t = ......
18 lis 20:17