fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo Gaussa Michasia: Korzystając z prawa Gaussa znaleźć wartość i kierunek natężenia pola elektrycznego w odległości r od osi symetrii długiej nieprzewodzącej rury o promieniu R i cienkiej ściance,
 mikroC 
naładowanej jednorodnie z gęstością powierzchniową ładunku sigma = 2

.
 m2 
Bardzo proszę o schemat rozwiązania.
16 lis 17:29