fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
półokrąg Kulson: Cienki pręt z dielektryka ma kształt półokręgu o promieniu r,Ładunek +q rozłożony jest równomiernie w górnej połowie a −q w dolnej. Znajdź wartość i kierunek natężenia pola w środku półokręgu.
16 lis 15:35