fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dipol Kulson: Znajdź wartość i kierunek natężenia pola elektrycznego wytworzonego przez dipol elektryczny w punkcie znajdującym sie na symetralnej dipola.
16 lis 15:33