fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz natężenie prądu Szymek: Metalowy pierścień o polu powierzchni 20 cm2 ma opór 2Ω. Pierścień znajduje się w obszarze zmiennego pola magnetycznego, którego linie są prostopadłe do płaszczyzny pierścienia. Oblicz natężenie prądu płynącego przez pierścień, jeśli w czasie 0,01 s indukcja pola magnetycznego zmieniła się równomiernie z 0,75 T do 0,05 T
16 lis 14:05