fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
sa l;o8i: 1. Na klocku o masie 5.0 kg położono klocek o masie 4.0 kg. Aby wywołać ślizganie się górnego klocka po dolnym klocku, który jest przytwierdzony do podłoża, należy na górny klocek podziałać poziomą siłą równą 12 N. Przyjąć następnie, że oba klocki znajdują się na poziomym, doskonale gładkim stole, patrz rysunek. Znaleźć (a) maksymalną wartość poziomej siły 𝐹, jaką można przyłożyć do dolnego klocka, przy której klocki będą jeszcze poruszać się razem oraz (b) przyspieszenie nadane klockom. Odp.: (a) 27 N; (b) 3.0 m/s2 . prosilbym o rozwiazanie krok po kroku
15 lis 18:12