fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wydajnosc dwoch spirali grzejnych fizyk11: Uczniowie badali wydajnośc dwóch spirali grzjnych o oporach R1 i R2 podłączonych do sieci o napięciu U. Zagotowanie wody o takiej samej objętości i temperaturze za pomocą spirali o oporze R1 zajmuje t1=3 min, a za pomocą spirali o oporze R2 zajmuje t2=7min. Oblicz czas potrzebny do zagotowania tej wody przy użyciu obu spirali połączonych: a) szeregowo b)równolegle (Pomiń straty energii) Dlaczego otrzymuję inne wyniki gdy rozwiązuję wzorem: I2*R*t=m*c*ΔT albo U2R *t = m*c*ΔT jeżeli R = UI to U2*R*t = I2*R*t Otrzymałem następujące wyniki: I2*R*t=m*c*ΔT U2R *t = m*c*ΔT a) wynik 2,1min a)wynik 10min b wynik 54s b) wynik 2,1min Którego wzoru powinienem użyć przy rozwiązywaniu tego zadania?
15 lis 15:57
fizyk11: Rozwiązanie przu użyciu I2*R*t=m*c*ΔT https://ibb.co/cBAXoR
15 lis 16:00
fizyk11: Zamiast"jeżeli R = UI to U2*R*t = I2*R*t" miałem napisać jeżeli R = UI to U2R *t = I2*R*t
15 lis 16:16