fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mechanika archani: Końce pręta o długości l ślizgają się po dwóch prostopadłych prowadnicach. Zakładając, że punkt A porusza się ze stałą prędkością v0, znajdź tor punktu M leżącego na pręcie w odległości c od punktu A. Przedyskutuj przypadki szczególne gdy: c=l/2, c=0, c=l.
14 lis 16:31
kretyn: otwórz podrecznik Leyko
14 lis 22:33