fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch po okregu Nickos: Punkt porusza się po okręgu o promieniu R=20 cm ze stałym przyśpieszeniem stycznym as= 5 cm/s2. Po jakim czasie od rozpoczęcia ruchu przyspieszenie normalne an będzie: a) równe przyspieszeniu stycznemu b) dwukrotnie większe od przyspieszenia stycznego
14 lis 00:49
14 lis 10:13