fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pochodne wielu zmiennych abcd: Równanie Van der Waalsa
 n2a 
(p+

)(V−nb)=nRT, a,b,n,R=const
 V 
Obliczyć pochodne cząstkowe
∂p ∂p 

i

∂V ∂T 
12 lis 19:44
Mowgli: jaja sobie robisz przecież to prościzna
12 lis 20:17