fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektrostatyka kina: Żelazna kulka ma masę 1g i zawiera około 3*1023 elektronów. oblicz jej ładunek.
12 lis 11:31
: w czym problem? poszukaj masy molowej żelaza i pomnóz ten ułamek prze liczbę Avogadro
12 lis 22:17