fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Droga w ruchu jednostajnie opóźnionym JJ: rysunekCzłowiek w czasie 5 s działa siłą o wartości F = 200 N wzdłuż ramienia kosiarki, które tworzy z poziomem kąt α = 60*, a następnie ją puszcza. Kosiarka jedzie po powierzchni poziomej: działa na nią sila oporu o wartości Fop = 75 N. Oblicz drogę, po której przebyciu kosiarka się zatrzyma. Masa kosiarki m = 50 kg. Mam rozwiązane tyle: Fw = Fk − Fop cosα = Fk/F => Fk = Fcosα Fw = am a = Fw/m a = (Fcosα − Fop)/m s = v0t − (at2)/2 Jak wyznaczyć wzór na v0? Było tu już kiedyś podobne zadanie z podstawianiem t, ale wtedy w ogóle nie wychodzi końcowy wynik (2,1 m).
9 lis 19:44
rydzyk_fizyk: predkość znajdziesz porównując zmianę pędu z popędem siły
9 lis 21:38