fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Położenie centrum masy walca- wykres. ola11: rysunekWalec o promieniu R=0,5 m toczył się bez poślizgu po linii prostej. W chwili t0=0 jego centrum masy znajdowało się w położeniu x0=0. Wyznacz położenie centrum masy walca w chwili tk=8s. Do tego zadania jest też wykres omega(t), który opiszę: od 0s do 3 s wykres rośnie do omega=4 rad/s, następnie od 3s do 8s wykres maleje do omega=0. Proszę pomóżcie.
8 lis 22:25
ω: v = rω x(t) = ∫0t v(t)dt + warunki początkowe
8 lis 22:35
ola11: Nie miałam jeszcze całek
8 lis 22:39
ω: to policz sobie pole
8 lis 22:41
ω: albo podstaw ωsr , która rośnie liniowo więc można bez całkowania
8 lis 22:42
ola11: Pole pod wykresem wyszło 16, i to jest odpowiedź?
8 lis 22:51
omega: przemyśl to jeszcze raz
8 lis 22:53
omega: przemieszczenie (droga) to prędkość średnia razy czas najpierw prędkość rośnie a potem maleje...
8 lis 22:56
omega: na mnie już czas dobranoc
8 lis 22:56
ola11: x=v*t i v=ω*R x=ω*R*t3 −ω*R*t5= −4 tak ma być?
8 lis 23:07