fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wznoszący się lampion i rzut kamieniem takidrugi: Lampion wznosi się z ziemi ze stałą prędkością 2m/s. Po 4 sekundach wyrzucono z ziemi pionowo w górę kamień. Oblicz prędkość początkową kamienia, dla której kamień i lampion spotkają się tylko raz.
8 lis 21:34
rozwiąż: i nie klonuj potów do kurwy nędzy
8 lis 22:48