fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz początkowe ciśnienie gazu wystarczające do przetłoczenia gazu przez ruroc darek: Oblicz początkowe ciśnienie gazu wystarczające do przetłoczenia gazu przez rurociąg na odcinku o długości L=100 km przy zachowaniu następujących warunków: natężenie przepływu gazu wynosi 5000 kg / h=1,38 kg/s gęstość gazu =0,65 kg/ m3, średnica rurociągu d=0,3 m., współczynnik tarcia = 0, 026 ciśnienie gazu przy wylocie z rurociągu p2= 1,5 atm.=1,52 * 105Pa
7 lis 18:57
daras: dzień dobry
8 lis 22:04