fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Całkowite wewnętrzne odbicie Monika: rysunekPromień świetlny wchodzi do sztabki szklanej w punkcie A i pod kątem θ=45, a następnie doznaje całkowitego wewnętrznego odbicia w punkcie B. Oszacuj na podstawie tej informacji minimalną wartość współczynnika załamania szkła.
5 lis 22:39
rydzy-fizyk: sztabki są ze złota a płytki szklane zastosuj prawo Snella dla punktu A oraz B, w tym drugim podstaw za kat załamania 90o ot i cała filozofia
6 lis 20:27