fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka, wyrzutnia - dlaczego źle? takidrugi: Wyrzutnię tworzy sprężyna o stałej sprężystości k=200N/m miotająca kulkę o masie m=10g. Oblicz prędkość z jaką została wystrzelona kulka, po zwolnieniu ściśniętej o x=4cm sprężyny. Dlaczego poniższe rozwiązanie jest błędne/gdzie zawiera błąd? (powinno wyjść 32, czyli dwa razy mniej) F = kx ⇒ F = 200*0,04 = 8[N] a = F/m ⇒ a=8/0,01=800[m/s2] vk = a*t ⇒ t = vk / a s = 1/2*a*t2 = 1/2 * a * vk2 / a2 = vk2 / 2a 0,04 = vk2 / 2*800 ⇒ vk = 0,04*2*800 = 64
5 lis 17:20
'Leszek: To nie jest ruch jednostajnie przyspieszony , wiec te wzory sa nieprzydatne ! Skorzystaj z energii: Ek = mv2/2 , Esp = kx2/2 ⇒ v= x*m/k = ...... Mozna rozwiazac to zadanie z sila ,ale trzeba przyjac srednia wartosc sily , czyli F= kx/2 , zatem a= F/m ⇒a= kx/(2m)
5 lis 18:52
: podstawiasz siłe maksymalną a trzeba średnią, w granicach sprężystości działa prawo Hooke'a
6 lis 20:20
: i wszystko będzie grało
6 lis 20:22