fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
mechanika bezimienny: Skrzynia o masie 60 kg porusza się ruchem jednostajnym po podłodze dzięki sile tworzącej kąt 30 stopni z powierzchnią podłogi. Współczynnik tarcia między skrzynią i podłogą równa się 0,4. Znajdź siłę, dzięki której porusza się skrzynia.
4 lis 19:09
rydzyk_fizyk: rozłóz siłę na dwie składowe, wypadkowa siła , to suma wektorów: siły (składowej równoległej do podłogi) i siły tarcia
5 lis 07:46