fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość końcowa samochodu Warg: Jaka jest końcowa energia kinetyczna samochodu, którego silnik wykonał pracę równą 62500 J, powodując przyspieszenie samochodu? Z jaką końcową prędkością poruszał się ten samochód? Początkowa prędkość samochodu wynosiła 22,4 mph , masa samochodu 2200 funtów. Vp=10,01 m/s m=997,7 kg Obliczyłem Ek końcową z wzoru: W=Ekk−Ekp Mam problem z prędkością końcową. Vk=Vp+at a=ΔV/t Takie wzory znalazłem, jednak mam trzy niewiadome (a,t,Vp) i nie wiem jak to ruszyć.
3 lis 13:04
'Leszek: W= Ekk − Ekp ⇒ Ekk = W+ Ekp ⇒ Ekk = 62500 J + (997,7 kg * ( 10,01 m/s)2)/2 = .... mvk2/2 = E{kk} ⇒ vk = 2Ekk/m = ......
3 lis 14:33
Warg: Faktycznie, to było prostsze niż myślałem emotka
3 lis 23:25