fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciepło właściwe a temperatura ekstremalny_ed: Czy wzrost temperatury danego ciała zawsze oznacza wzrost jego ciepła właściwego?
2 lis 12:32
Mowgli: nie
2 lis 13:57