fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch drgający 280: Dlaczego ruch drgający możemy rozpatrywać jako rzut ruchu po okręgu?
30 paź 21:06
'Leszek: Bo ruch rzutu punktu poruszajacego sie jednostajnie po okregu spelnia wszystkie warunki ruchu drgajacego ! czyli polozenie −wychylenie , predkosc i przyspieszenie .
30 paź 21:50
280: Z tego co mi się wydaje, to wykres zależności położenia od czasu w obu ruchach jest odmienny. W ruchu drgającym jest wykres funkcji sinus/cosinus, natomiast w ruchu po okręgu są to "połączone ćwiartki okręgów" (nie wiem jak to inaczej nazwać). Poza tym w ruchu po okręgu przyspieszenie dośrodkowe (chyba, że chodzi o jakieś inne przyspieszenie) jest stałe w odróznieniu od ruchu drgającego. Proszę o poprawę i wytłumaczenie, jeśli się mylę.
30 paź 22:12
Niefizyk: gdy mówimy "ruchu po okręgu", to mamy na myśli ruch jednostajny wektor położenia takiego ruchu przedstawia równanie x=rcosωt y=rsinωt już nie licząc przesunięcia w fazie ruch harmoniczny można przedstawić równaniem x=Acosωt nie widzisz tu pewnej zależności?
30 paź 22:21
280: Aaa faktycznie, widzę pewną zależność... dziękuję bardzo. A z innymi wielkościami wyglądałoby to wtedy w ten sposób: v=dx/dt=Aωsin(ωt), a przyspieszenie a=dv/dt=−Aω2sin(ωt) ? Jeżeli jest błąd w rozumowaniu lub sposobie liczenia bardzo bardzo proszę o poprawienie.
30 paź 22:58
280: znaczy v=−Aωsin(ωt)
30 paź 23:18