fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch punktu materialnego po okręgu. Palpatine: Witam, mam problem z paroma zadaniami z ruchu punktu materialnego po okręgu. Prosiłbym bardzo o pomoc w zrobieniu ich. 1. W celu zmierzenia prędkości cząsteczek stosuje się m.in. następujące urządzenie: na osi dwóch koncentrycznych walców o promieniach r1 i r2 umieszczone jest źródło cząsteczek (w próżni). W walcu wewnętrznym wykonana jest szczelina równoległa do osi walca. Jeśli walce są nieruchome, wówczas cząsteczki zostawiają ślad w miejscu A zewnętrznego walca. Jeśli walce obracają się z prędkością kątową omega to cząsteczki uderzają w miejsce B zewnętrznego walca, odległe o s od A. Oblicz prędkość cząsteczek. 2. Kulka o promieniu r=3 cm toczy się jednostajnie bez poślizgu po dwóch równoległych deseczkach, znajdujących się odległości d=4cm. W ciągu t=2s kulka przebyła drogę 120cm. Z jakimi prędkościami liniowymi poruszają się punkty A i B kulki. 3. Na końcach bardzo lekkiego pręta długości l=60cm umocowane są dwie kulki o jednakowych masach. Kulki poruszają się z różnymi prędkościami V1=2m/s i V2=2,5m/s. Oblicz prędkość liniową środka pręta oraz jego prędkość kątową. 4. Wskazówki zegara znajdującego się na wieży ratusza wykonują ruch obrotowy. Oblicz przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na końcu wskazówki godzinowej i minutowej zegara, jeśli promień pierwszej wynosi 2m, a drugiej 1,4m. 5. Jaką część przyspieszenia g=9,8m/s2 stanowi przyspieszenie dośrodkowe na równiku, jeżeli przyjmiemy, że promień Ziemi wynosi 6380km. Ile musiałaby trwać doba na Ziemi, aby przyspieszenie dośrodkowe było równe g? 6. Wartość przyspieszenia stycznego w ruchu pewnego ciała po torze krzywoliniowym wynosi 2m/s2. Wiemy, że przyspieszenie całkowite jest skierowane pod kątem 30 stopni do przyspieszenia stycznego. Jaką ma prędkość liniową to ciało w tej chwili, jeżeli promień krzywizny toru wynosi 3m. Za czas poświęcony na pomoc mi z całego serca dziękuję.
30 paź 17:05
rydzyk_fizyk: a ugryzłeś już choć jedno z nich
31 paź 20:02