fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzuty w polu grawitacyjnym. Palpatine: Witam, potrzebuję pomocy w rozwiązaniu tych zadań: 1. Z pewnej wysokości h rzucono jednocześnie dwa kamyki, nadając im początkową szybkość poziomą: pierwszemu V1=10m/s, a drugiemu V2=15m/s. Obydwa jednocześnie upadły na ziemie, przy czym pierwszy upadł w odległości l1=20m, licząc w poziomie od punktu wyrzucenia go. Z jakiej wysokości rzucono kamyki, jak długo leciały do momentu upadku i jaki był zasięg rzutu drugiego kamyka? 2. Mała makieta skoczka spadochronowego została wyrzucona do góry z prędkością początkową 30m/s: w najwyższym punkcie toru rozwija się spadochronik. Oblicz prędkość spadania skoczka, jeżeli czas od chwili wyrzucenia do chwili upadku na Ziemię wynosi delta t=60s. Prędkość opadania skoczka ze spadochronem należy przyjąć jako stałą. 3. W momencie, gdy ciało A zaczyna spadać swobodnie z wysokości H=15m, ciału B znajdującemu się na ziemi nadano pewną prędkość V0 skierowaną pionowo w górę. Oblicz tę prędkość, jeżeli wysokość, na której spotykają się oba ciała wynosi h=5m. 4. W momencie, gdy ciało A zaczyna swobodnie spadać z wysokości H=15m, ciału B znajdującemu się na ziemi nadano prędkość V0=10m/s zwróconą pionowo w górę. Oblicz wysokość hx na jakiej spotkają się oba ciała i czas spotkania. 5. Po jakim czasie spadnie na ziemię ciało rzucone pionowo z prędkością V0 z wysokości H. Rozważ dwa przypadki: gdy V0−> skierowane jest pionowo do góry i gdy V0−> skierowane jest pionowo w dół. 6. Kamień rzucony poziomo upadł na ziemię w odległości 20m od miejsca wyrzucenia po upływie 2s. Oblicz: a) wysokość z jakiej rzucono kamień, b) prędkość początkową kamienia, c) prędkość z jaką kamień uderzy w ziemię, d) po jakim czasie od momentu wyrzucenia kamienia jego prędkość będzie dwa razy większa od prędkości początkowej? e) z jaką prędkością kamień uderzy w pionową ścianę ustawioną w odległości 3m od miejsca wyrzucenia, f) na jakiej wysokości kamień uderzy w ścianę o której mowa w punkcie poprzednim? 7. Pocisk wystrzelono z prędkością początkową V0=50m/s pod kątem alfa=60 stopni do poziomu. Oblicz: a) prędkość piłki w najwyższym punkcie toru, b) prędkość piłki po czasie delta t=1s, c) maksymalną wysokość na jaką wzniesie się ciało, d) wysokość na jakiej znajdzie się piłka po czasie delta t=2s, e) z jakiej wysokości należy wyrzucić poziomo ciało z tą samą prędkością początkową co wystrzelony pocisk, aby upadły one w tym samym miejscu. 8. Pocisk wystrzelono z prędkością początkową V0=60m/s pod kątem alfa=30 stopni do poziomu. Oblicz: a) prędkość piłki w najwyższym punkcie toru, b) prędkość piłki po czasie delta t=1s, c) maksymalną wysokość na jaką wzniesie się ciało, d) wysokość na jakiej znajdzie się piłka po czasie delta t=2s, e) z jakiej wysokości należy wyrzucić poziomo ciało z tą samą prędkością początkową co wystrzelony pocisk, aby upadły one w tym samym miejscu. 9. Kamień rzucony poziomo upadł na ziemię w odległości 30m od miejsca wyrzucenia po upływie 4s. Oblicz: a) wysokość z jakiej rzucono kamień, b) prędkość początkową kamienia, c) prędkość z jaką kamień uderzy w ziemię, d) po jakim czasie od momentu wyrzucenia kamienia jego prędkość będzie dwa razy większa od prędkości początkowej? e) z jaką prędkością kamień uderzy w pionową ścianę ustawioną w odległości 3m od miejsca wyrzucenia, 10. Z wysokości h=20m rzucono poziomo kamień, który uderzył w Ziemię pod kątem alfa=45 stopni. Ile wynosiła prędkość początkowa kamienia? 11. Z wysokości h=45m rzucono poziomo kamień, nadając mu prędkość V0=20m/s. Pomijając opór oblicz: a) prędkość kamienia po upływie pierwszej sekundy ruchu, b) prędkość z jaką kamień uderzy w Ziemię, c) czas po którym wektor prędkości kamienia utworzy z poziomem kąt 30 stopni 12. Pod kątem alfa = 30 stopni do poziomu wyrzucono kamień. Podczas ruchu kamień ten dwukrotnie znajdował się na wysokości h w momencie czasu t1=3s i t2=5s. Oblicz: a) prędkość początkową kamienia, b) wysokość h 13. Z wysokości h=45m rzucono poziomo kamień nadając mu prędkość V0=20m/s. Pomijając opór oblicz: a) zasięg rzutu i prędkość końcową, b) prędkość kamienia po upływie t=2s, c) po jakim czasie od wyrzucenia ciała wektor prędkości utworzy z poziomem kąt 60 stopni 14. Ciało wyrzucone na poziomie Ziemi pod kątem alfa=30 stopni z prędkością początkową V0=40m/s. W odległości x=100m ciało uderzyło pionowo w ścianę. Na jakiej wysokości nastąpiło te uderzenie? 15. Kamień wyrzucono pod kątem alfa=30 stopni z prędkością V0=40m/s. Oblicz prędkość kamienia po upływie t1=1s od chwili rozpoczęcia ruchu. Na jakiej wysokości będzie znajdował się kamień w chwili t2=2s? Z góry dziękuję.
30 paź 13:59
'Leszek: 2) czas wznoszenia t = vo/g = 3 s, wysokosc wzniesienia. : h = vo*t − gt2/2 = 45 m Czas spadania : ts = Δt −t = 57 s , Predkosc spadania : v= h/ts = 45 m/ 57 s= ......
30 paź 14:29
rydzyk_fizyk: weź sobie poszukaj w archiwum, tam już wszystkie twoje zadania dawno rozwiązali
31 paź 19:55