fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo Keplera victoria: Czy mogę prosić o przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami dla tematu ruchy satelit, III prawo keplera?
29 paź 21:52
'Leszek: Statek zalogowy kosmiczny okraza Ziemie po orbicie kolowej na wysokosci h = 100 km nad powierzchnia Ziemi w ciagu T1 = 1,5 h ( promien Ziemi R= 6300 km). Obliczyc promien orbity satelity geostacjonarnego ( okres obiegu T= 24 h )
T21 T2 

=

⇒ r = (R+h)* 3T2/T21
(R+h)3 r3 
30 paź 13:01