fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaki jest promień tarczy? 123: Tarcza o momencie bezwładności It obraca sie swobodnie wokół pionowej osi. Ciało punktowe o masie m przechodzi z środka tarczy na jej brzeg, co spowodowało zmniejszenie predkosci katowej tarczy n razy. Jaki jest promień tarczy?
29 paź 19:41
'Leszek: Zasada zachowania momentu pedu : L = l*ω I*ω = (l + mr2)*ω/n⇒ r = ..........
29 paź 20:42