fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z kinematyki pomocy: Samochód jadący z prędkością 56 km/h znajduje się w odległości 35 m od bariery, gdy kierowca naciska hamulce. Cztery sekundy później samochód uderza w barierę. (a) Jakie opóźnienie miał samochód przed uderzeniem? (b) Jaką miał prędkość w momencie uderzenia?
29 paź 17:17
rydzyk_fizyk: z tych danych nie można obliczyć prędkości w momencie uderzenia, można jedynie oszacować największe opóźnienie jakie powinien mieć aby zatrzymaćsie na przeszkodzie z prędkością = zeru
29 paź 17:21
rydzyk_fizyk:
 v2 m 
a) przyspieszenie nie większe niż a =

≈ 3,5

 2s s2 
 km 
b) 0 ≤ vk ≤ 56

 h 
29 paź 17:27