fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wahadło Jam: 4. Wahadło o masie 𝑚 wisi na podstawce umocowanej na wózku. Znaleźć kierunek nici wahadła, tj. kąt 𝛼 nici z pionem oraz jej naprężenie 𝑇 w następujących przypadkach: a) Wózek porusza się ruchem jednostajnym po płaszczyźnie poziomej b) Wózek porusza się po płaszczyźnie poziomej z przyspieszeniem 𝑎 c) Wózek stacza się swobodnie z równi pochyłej, która tworzy kąt 𝛽 z poziomem.
29 paź 13:54
'Leszek: a) linka wisi pionowo b) linka jest odchylona od pionu o kat α , taki ze: tg α = a/g , a przyspieszenie wozka c) zrob rysunek i rozrysuj sile ciezkosci Q= mg skirowana pionowo i sile bezwladnosci Fb = ma skierowana wzdluz rowni , wypadkowa tych sil da Ci kierunek linki
29 paź 14:54