fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
równania różniczkowe Niefizyk: rysunekPole elektryczne jednorodne (tj. o stałym napięciu i kierunku), wytworzone między elektrodami zanurzonymi w elektrolicie, ma kierunek osi x. Jon dodatni o masie m porusza się , pozostając pod wpływem stałej siły pola i siły oporu proporcjonalnej do prędkości. Znaleźć równanie różniczkowe ruchu jonu. Czy to będzie tak. FE−k2v=a*m 0=x''*m+k2*x'−FE
29 paź 12:56
'Leszek: Sila elektryczna F= qE , sila oporu Fo = kv Rownanie rozniczkowe :
 d2x dx 
m

+ k

− qE= 0
 dt2 dt 
29 paź 14:34
Niefizyk: dziękuję emotka
29 paź 16:45
Niefizyk: Mam jeszcze takie zadanie, z którym nie wiem jak sobie poradzić. Jeżeli punkt materialny porusza się w polu potencjalnym, to równania ruchu są następujące:
 dx δV dy δV dz δV 
m

=

, m

=

, m

=

 dt δx dt δy dt δz 
gdzie V(x, y, z) jest tzw. funkcją sił czyli potencjałem pola. Wykazać, że przy odpowiednich założeniach suma energii kinetycznej i potencjalnej jest dla danego ruchu stała. Wydaje mi się że będzie tak
 v2m m dx dy dz 
Ek=

=

*((

)2+(

)2+(

)2)
 2 2 dt dt dt 
ale jak rozpisać sobie energię potencjalną?
29 paź 18:00