fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rzut pionowy opory pomek: Witam! Kulka o masie m = 20 g wyrzucona pionowo w górę z prędkością vo = 200 m/s, spadła na ziemię z prędkością v = 50 m/s. Obliczyć pracę sił tarcia w powietrzu wynik powinien wyjsc w J Pozdrawiam!
28 paź 11:46
'Leszek: Praca rowna jest zmianie energii kinetycznej kulki . W = ΔEk ⇔ W= mvo2/2 − mv2/2 = m(vo2 − v2)/2 = .........
28 paź 14:30