fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wektory Xxx: Dwa wektory o długościach a i b, których początki stykają się ze sobą tworzą kąt θ. Udowodnij znając ich składowe wzdłuż prostopadłych osi, że długość wektora wypadkowego wynosi: r= a2 + b2 + 2abcosθ
25 paź 21:59
rydzyk_fizyk: sprawdż na matematyka...tw kosinusów
25 paź 22:40