fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pompa próżniowa Adam: dzień dobry mam zadanko. Pod kloszem pompy próżniowej znajduje się 40kg wody o temperaturze 0*C. Powietrze spod klosza zostaje szybko odpompowane co prowadzi do intensywnego odparowania części wody, w wyniku czego pozostała część wody zamarzanie. Ciepło parowania wody o temperaturze 0*C wynosi cp=2,3*106 J/kg a ciepło topnienia lodu L=3*105 J/kg. Masa powstałego lody, jeżeli jego temperatura 0*C wynosiła około: 35kg 28kg 32kg 29kg Każda wskazówka się liczy jakiego wzoru użyć z góry dziękuje emotka
25 paź 17:00
rydzyk_fizyk: x + y = 40 23x = 3y rozwiąż
25 paź 22:46
Adam: A więc to było ,aż tak proste. Dziękuje bardzo
25 paź 23:11
rydzyk_fizyk: wręcz trywialne
26 paź 08:55