fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia i moc kot: Promień Słońca wynosi 696 000 km. Oblicz moc Słońca w przeliczeniu na m2 powierzchni gwiazdy. Porównaj wynik (wyrażony w W/m2) z mocą przechodzącą przez powierzchnię jednostkową żarówki, o powierzchni w przybliżeniu 0.02 m2.
25 paź 10:35
rydzyk_fizyk: skorzystaj ze stałej słonecznej
25 paź 22:48