fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Która żarówka świeci najjaśniej? martynka17: Potrzebuję pomocy w następującym zadaniu: Cztery żarówki o jednakowej mocy nominalnej włączono do gniazdka, jak pokazano na schemacie (schemat z zadania 4 http://www.mrat.pl/pdf/zadania/fizyka/fizyka_3_prad_elektryczny.pdf). Określ, która żarówka będzie świecić najjaśniej. Z obliczeń wyszło mi, że największe natężenie jest na żarówce nr 1. Czy z tego wynika, że żarówka nr 1 będzie świecić najjaśniej?
25 paź 10:19
rydzyk_fizyk: skoro tam ci wyszło schematu brak
25 paź 22:49