fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rozszerzalność liniowa i procesy adiabatyczne Adam: Dzień dobry, mam dwa zadanka do rozwiązania Jednorodny aluminiowy sześcian o współczynniku rozszerzalności liniowej λ leży na płaskim podłożu. Sześcian podgrzano o 30*C Energia potencjalna sześcianu: zmalała 3λ razy nie zmieniła się wzrosła 30λ razy wzrosła(1+30λ)razy oraz W procesie adiabatycznym gaz zwiększył swoją objętość. Jego energia wewnętrzna: wzrośnie lub zmaleje w zależności od rodzaju gazu wzorsła zmalała nie zmieniła się z góry dziękuje za pomoc emotka
24 paź 22:55
rydzyk_fizyk: Sześcian rozszerza się więc jego środek ciężkości podnosi się i energia potencjalna wzrasta. Podobnie w przypadku rozprężania adiabatycznego., gaz wykonuje pracę kosztem swojej energii wewnętrznej.
25 paź 08:38