fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwa zadania zamknięte z fizyki Adam: Witam mam dwa zadanka: Gwiazda o promieniu R i masie M obracała się początkowo z prędkością kątową ω0. Po skurczeniu skurczeniu się jej promień zmniejszył się o połowę, a masa nie zmieniła się. Jak zmieniła się jej prędkość kątowa? Moment bezwładności kuli I0=2/5mr2 A. 2 razy zmalała B. 4 razy wzrosła C. 2 razy wzrosła D. 4 razy zmalała oraz Wiaderko z wodą uwiązane na sznurku zatacza w płaszczyźnie pionowej okrąg o promieniu 60cm (licząc od powierzchni wody). Ile co najmniej obrotów na minutę musi wykonywać to wiaderko, aby woda się nie wylała ? (przyjąć g=9,81m/s2) 38,6 12,8 77,2 0,64 Z góry dziękuje
23 paź 00:43
Qulka: gwiazda B wiaderko 38,6
23 paź 12:49