fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pilneeee zadanie Amelia: Dwaj chłopcy stoją na łódkach znajdujących się na spokojnej wodzie. Między łódkami przerzucono linę, za którą chłopcy zaczynają w pewnym momencie ciągnąć. Jak zmieni się ruch łódek, jeśli jeden z chłopców przywiąże swój koniec liny do łódki, a drugi będzie ciągnąć z niezmienioną siłą? A) Ruch łódek nie zmieni się (III zasada dynamiki). B) Łódki będą się przybliżać 2 razy wolniej. C) Łódki będą się poruszać z dwa razy mniejszym przyspieszeniem, gdyż działa tylko jedna siła (II zasada dynamiki). D) Prędkość drugiej łódki będzie dwa razy większa.
22 paź 19:08