fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zależności alt: Zależność przemieszczania ciała od czasu dana jest funkcją x = At2 + 2(B+C)t + 30, wyznacz zależność v(t) oraz a(t) dla tego ruchu.
22 paź 19:02
alt: Mógłby ktoś pomócemotka
23 paź 05:17
Qulka: v(t)=dx/dt = 2At+2(B+C) a(t)=dv/dt = 2A
23 paź 12:41