fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka punktu materialnego Analiza: Promień wodzący punktu materialnego zmienia się w czasie w następujący sposób: → → → → r = 5t i + exp(−t) j + sin(4t) k Znajdź zależność od czasu prędkości punktu materialnego oraz jego przyśpieszenia.
22 paź 10:29
'Leszek: x= 5t , y = e−t , z = sin(4t) vx = dx/dt = 5 vy = dy/dt = − e−t vz = dz/dt = 4 cos(4t) Wektor : v = [ vx , vy , vz ] Wartosc predkosci v = vx2 + vy2 + vz2 Przyspieszenie : ax = dvx/dt = 5 ay = dvy/dt = e−t az = dvz/dt = − 16 cos(4t) Dokoncz !
22 paź 12:44
'Leszek: Sorry , blad , powinno byc : ax = 0, oraz az = 16 sin(4t)
22 paź 12:46