fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pomocy!!! Hania: Pilot szybowca lecącego z prędkością 144 km/h na wysokości 80 m nad boiskiem upuścił piłkę o masie 2kg. Oblicz, pomijając wpływ powietrza na ruch powietrza na ruch piłki, stosunek energii kinetycznej piłki do jej energii potencjalnej w połowie wysokości (40m) nad ziemią.
21 paź 15:01
'Leszek: Jest to rzut poziomy z wysokosci H = 80 m , z predkoscia vo = 144 km/h = 40 m/s Epp = mgH = 2 kg 10 m/s2 80 m = 1600 J, poczatkowa energia potencjalna pilki Eph = mgh = 800 J , energia potencjalna pilki na wysokosci h = 40 m Ek = Epp − Eph = 800 J Szukany stosunek wynosi : 1
21 paź 15:19
Hania: odpowiedz to 3
21 paź 15:41
'Leszek: Zgadza sie , niestety zapomnialem dodac jeszcze poczatkowa energie kinetyczna pilki Eko = mvo2/2 =( 2 kg 1600 m2/s2 )/2 = 1600 J Czyli 1600 J + 1600 J = 800 J + Ek ⇒ Ek = 2400 J Czyli szukany stosunek : 2400 J/800 J = 3
21 paź 17:42