fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
PĘD Hania: Energia kinetyczna cząstki zwiększyła się 2 razy. Pęd tej cząstki:
21 paź 14:31
'Leszek: Ek = mv2/2 , energia kinetyczna, p = mv , ped , ⇒ v = p/m Czyli Ek = p2/(2m) ⇒ p = 2m Ek , Czyli ped wzrosl 2 razy !
21 paź 14:35
Hania: DZIĘKUJĘ
21 paź 14:38