fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
współczynnik sprężystości Hania: Sprężynę o początkowej długości 20 cm stopniowo wydłużano wykonująć przy tym pracę 0,25J. Końcowa długość spręzyny wynosiła 25 cm. Oblicz współczynnik sprężystości sprężyny.
21 paź 14:25
'Leszek: W= kx2/2 , wykonana praca , energia sprezystosci k = 2W/x2 = 2*0,25 J/(0,05 m)2 = .......
21 paź 14:29
Hania: Dzięki <3
21 paź 14:30
Hania: a jaka jednostka bedzie?
21 paź 14:51