fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siła Lorentza oraz przemiana izotermiczna Mariusz: Dobry dzień mam dwa zadanka i bardzo proszę o pomoc emotka Wartość siły Lorentza działającej na cząstkę o masie m znajdującą się w obszarze jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B jest równy zeru, gdy: cząstka nie ma ładunku elektrycznego wektor prędkości cząstki jest prostopadły do wektora indukcji B cząstka nie porusza się wektor prędkości cząstki jest równoległy do wektora indukcji B Azot o masie m ogrzano od temperatury t1=20*C do temperatury t2=100C pod stałym ciśnieniem. Obliczyć ilość ciepła pobraną przez gaz Oraz przyrost energii wewnętrznej gazu wiedząc, że ciepło właściwe azotu w stałej objętości Cv, masa molwa azotu μ i stał gazowa R Q=m(cv−R/μ)(t2−t1); ΔU=μcv(t2−t1) Q=m(μcv−R)(t2−t1); ΔU=cv/R(t2−t1) Q=m(cv−R/μ)(t2−t1); ΔU=mcv(t2−t1) Q=m(μcv+R)(t2−t1); ΔU=mcv(t2−t1)
21 paź 01:53
'Leszek: Sila Lorentza : F = qvB* sin α , q − ladunek czastki ,v − predkosc czastki , B − indukcja pola magnetycznego , α − kat miedzy kierunkiem ruchu czastki a wektorem indukcji B . Czyli wartosc tej sily wynosi zero , gdy q= 0 , lub v= 0 , lub B = 0 , lub α = 0 ,lub α = 180° W przemianie izobarycznej ( p = const. ) ilosc ciepla : Q= n cp ΔT n − ilosc moli gazu , n = m/μ , cp − cieplo wlasciwe molowe [ J/mol K ] Cp − cieplo wlasciwe [ J/kg K ] , cp − cv = R Zmiana energii wewnetrznej : ΔU = n cv ΔT
21 paź 12:55
Mariusz: dziękuje bardzo, mam jeszcze takie pytanko do drugiego która to będzie odp bo nawet mając to co napisałeś nie potrafię wywnioskować
21 paź 14:58