fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanka z fizyki, Grawitacja, pomocy :) NACIX: Oblicz wartość prędkości kątowej oraz liniowej punktu leżącego na obwodzie płyty obracającej się z częstotliwością 33 Hz. Oblicz wartość częstotliwości z jaką obraca się Ziemia wokół swojej osi oraz wokół Słońca. Oblicz wartość prędkości kątowej oraz liniowej baobabu leżącego na równiku. Stała grawitacji: 6,67 x 10−11 Nm2/kg2 Masa Ziemi: 6 x 1024 kg Masa Słońca: 2 x 1030 kg Masa Księżyca: 7 x 1022 kg Promień Ziemi: 6300 km średnia odległość Słońca od Ziemi: 150 000 000 km średnia odległość Księżyca od Ziemi: 360 000 km
18 paź 18:19
'Leszek: f = 33 Hz , czestotliwosc obrotu ω = 2πf = ......., predkosc katowa tarczy v = ω r = ........predkosc liniowa na obwodzie tarczy o promieniu r Czestotliwosc obrotu Ziemi wokol wlasnej osi : f = 1/T = 1/( 24 h ) = 1/( 24*3600 s) = ..... Czestotliwoscobiegu Ziemi wokol Slonca : f = 1/T = 1/( 24*3600*365 s) = ..... Predkosc katowa punktow na rowniku : ω = 2πf = 2π/( 24*3600 s) = ..... Predkosc liniowa punktu na rowniku : v = ω*R = 2π* 6300000m/( 24*3600 s) = .....
18 paź 19:56