fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz Ok: Na montażownicy − urządzeniu do montażu i demontażu opon samochodowych − zamontowano felgę o średnicy d1=40,6 cm, na którą nałożono następnie oponę o średnicy zewnętrznej d2 = 62,6 cm. O ile różnią się przyspieszenia dośrodkowe punktów na brzegu felgi i na brzegu opony, kiedy pod koniec montażu opona wraz z felgą obracała się ze stałą prędkością kątową w=(pi) rad/s?
18 paź 17:22
'Leszek: przyspieszenie dosrodkowe : a= v{2}/r = ω2*r Czyli a1 = ω2*d1 = ..... a2 = ω2*d2 = ......
18 paź 19:46
a: sda
21 gru 08:01