fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Niepewność wyznaczenia gęstości sześcianu. gesty: W jaki sposób mogę obliczyć gęstość sześcianu oraz niepewność jej wyznaczenia? Z danych posiadam masę sześcianu wynoszącą m = 2,145 x 106, niepewność wyznaczenia masy sześcianu równą Δm = 0,05 x 105 oraz średnią długości krawędzi wynoszącą 0,0471 m. Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Bardzo proszę o pomoc.
18 paź 13:35
:D: z różniczki zupełnej
19 paź 12:48