fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka roman: Z miejscowości A wyjechał w stronę miasta B odległego o 10km motocyklista, który poruszał się z prędkością 20km/h. W tej samej chwili z miejscowości B w stronę miejscowości A wyjechał rowerzysta z prędkością 10km/h. Oblicz jakiej odległości od miasta A i po jakim czasie nastąpiło ich spotkanie.
15 paź 21:39
'Leszek: S= 10 km v1 = 20 km/h v2 = 10 km/h S1 = v1*t S2 = v2*t ⇒ S1/v1 = S2/v2 oraz S1 + S2 = S Podstaw i oblicz S1 i nastepnie t .
15 paź 21:55