fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika - zadania bluee: Pocisk o masie 10g lecący poziomo z prędkością 600 m/s wpada do pudła z piaskiem o masie 5 kg grzęźnie w nim. Początkowo pudło spoczywało na poziomym podłożu. Współczynnik tarcia pudła o podłoże wynosi 0,3. 1.Oblicz prędkość pudła wraz z pociskiem tuż po ugrzęźnięciu pocisku (zatrzymaniu ruchu względnego). Wskazówka: ponieważ ugrzęźnięcie pocisku trwa bardzo krótko, więc można zaniedbać skutki działania siły tarcia pudła o podłoże w ciągu tego czasu. Tutaj wszystko mi wszyło. V=1,2m/s Problem ma z podpunktem 2. 2. Przyjmując prędkość pudła z pociskiem tuż po ugrzęźnięciu pocisku równą 1 m/s, oblicz odległość, na jaką przemieści się ono do chwili zatrzymania.
11 paź 16:12
'Leszek: 2) energia kinetyczna ruszajacego pudla z pociskiem = praca przeciw sile tarcia (M+m)v2/2 = (M+m)gfS ⇒ S = v2/(2gf) = .......
11 paź 20:05