fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ładunki Ładunki: Dwie jednakowe maleńkie przewodzące kulki posiadają ładunek q1 i q2 (gdzie q1 ≠ q2) jednego znaku znajdują się w pewnej odległości r od siebie. Kulki zostały doprowadzone do zetknięcia się i ponownie oddaliły się na poprzednią odległość. Udowodnij że siła wzajemnego oddziaływania między ładunkami kul po zetknięciu i oddaleniu jest większa niż na początku.
8 paź 18:00
Ładunki: Ok już jednak mam rozwiązwiązanie, bo nagle wpadłem.
8 paź 18:05