fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektrostatyka- pomocy, nie wiem jak to zrobić. ataeb: Pole elektryczne pomiędzy płytkami oscyloskopu katodowego wynosi 1,2*105 N/C. Jakiego odchylenia dozna elektron, który wpada w to pole równolegle do płytek mając energię 2000eV. Układ odchylajacy ma długość 1,5 m.
7 paź 19:52
'Leszek: Ruch elektronu w polu miedzy plytkami jest ruchem zlozonym : 1) w kierunku rownoleglym do powierzchni plytek : x = v*t 2) w kierunku prostopadlym do powierzchni plytek : y = at2/2 a= F/m = Ee/m , x = 1,5 m ? ( sprawdz wartosc , tak duzych plytek nie ma ! ! ) E = 1,2*105 N/C e = 1,6*10−19 C
 2Ek 
Ek = mv2/2 ⇒v =

 m 
Ek = 2000 eV = 2000*1,6*10−19 J t = x/v y = ax2/(2v2) − to jest odchylenie , dokoncz ! !
7 paź 20:26