fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
logarytmy o rany julek: Pozwolę sobie raz jeszcze opublikować zadanie,chociaż wiem że w ten sposób zakłócam święty spokój naszego dzielnego docenta Kitajewa,(a zwłaszcza jego pomagiera goridze−sd −nie rozwiązującego zadań,a ograniczającego się tylko do złośliwych i zakłamanych inwektyw) posiadającego wyłączny patent na podawanie (czasem przepisywanie− ale zawsze stosownych) dydaktycznie zadań.Zadanie wszelako raczej z chemii,ale stricte matematyczne więc zmieści się w fizyce: Oto ono: Ile jonów zakwaszających(wodorowych),zawiera 5 ml roztworu o pH−12
5 paź 12:49
Wiem: Po prostu widzisz: Zachodzi koniunkcja warunków:
 10−14 αn n1 
pH=14+log

=12 ∧ αCmk=

=

∧ x=n1N
 αCmk V0 V 
Legenda: αCmk−stężenie molowe czynnika zakwaszającego wraz ze stopniem jego dysocjacji− wartość niby dowolnna−niezależna ,ale związana powyższymi zależnościami, V0=1 ,l,V=5*1o−3 l,N−6,02*1023 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− x=3,01*109
5 paź 13:18
sd: Brawooooo! poprawnie przepisałeś treść zadania wraz z rozwiązaniem pod zmienionym nickiem na piedestał z tym "doktorkiem" w nagrode talon na kij i marchewke
5 paź 14:22